SYSTEMY DOTYKOWE

  • SYSTEMY DOTYKOWE 1
Systemy oznakowania dotykowego ułatwiają osobom niewidomym i niedowidzącym samodzielne poruszanie w przestrzeni publicznej, dostarczając podstawowych informacji o miejscach niebezpiecznych lub ważnych. Systemy dotykowe wspomagają poruszanie się po obiektach związanych z infrastrukturą komunikacyjną, obiektach użyteczności publicznej
czy galeriach handlowych. Wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych przyczyniają się do ich aktywizacji społecznej, a poprzez bodźce dotykowe wpływają na zwiększenie swobody poruszania się i samodzielności w podejmowaniu decyzji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych.

6220

6220

6220

6220

7151

7151

7151

7151

7152

7152

7152

7152

Element informacyjny

Element ostrzegawczy

Element prowadzący