PRATO

  • PRATO

Powierzchnia elementów poddana jest obróbce strumieniowej
przy użyciu kulek stalowych, zwanej potocznie „piaskowaniem”.
W jej wyniku ziarna kruszyw z kamienia naturalnego zostają
częściowo odsłonięte, powierzchnia zostaje uszorstkowiona
i nabiera niepowtarzalnego charakteru.