LAGO

  • LAGO
Powierzchnia elementów natychmiast po formowaniu
poddana jest „płukaniu” przy użyciu wielu strumieni
wody pod wysokim ciśnieniem.
W jego wyniku ziarna kruszyw zostają częściowo
odsłonięte ukazując swój kształt i barwę,
a powierzchnia elementów zostaje uszorstkowiona
i nabiera szczególnie wysokich parametrów
antypoślizgowych.