DASAG TOP SEAL

  • TOP_SEAL
Wyroby PROBET-DASAG są wewnętrznie impregnowane w procesie produkcji, natomiast serie oznaczone pieczęcią DASAG TOP SEAL® otrzymują dodatkową zewnętrzną warstwę ochronną.

Impregnacja wewnętrzna posiada bardzo wysokie parametry hydrofobizacji wyrobu, dzięki czemu zabezpieczone w ten sposób materiały zdecydowanie wolniej wchłaniają wilgoć z podłoża
i zredukowana jest ilość pojawiających się na powierzchni wodorotlenków wapnia.
Warstwy ochronne DASAG TOP SEAL® zabezpieczają wyroby przed nadmiernym wchłanianiem wody
i zabrudzeń, są odporne na niszczące działanie promieni UV i trudno ścieralne. Ułatwiają utrzymanie wyrobu w czystości, nadając mu dodatkowego lekkiego połysku.