BELLO

  • BELLO
Powierzchnia elementów poddana jest obróbce przy użyciu wielogłowicowych szlifierek wyposażonych w narzędzia diamentowe
i karborundowe. W zależności od granulacji użytych narzędzi otrzymujemy powierzchnię o różnych stopniach antypoślizgowości, posiadających wspólną cechę: lekki połysk uwydatniający piękno zastosowanych w procesie produkcji kruszyw z kamienia naturalnego