O nas

Misja

Misją spółki PROBET-DASAG jest umożliwienie kreatywnego korzystania z możliwości, jakie kryją w sobie produkty z terrazzo.
Aby sprostać wysokim oczekiwaniom naszych Klientów, w procesie produkcji wykorzystujemy wyselekcjonowane kruszywa oraz najlepsze cementy, a dzięki innowacyjnym technologiom nasze produkty cechuje wysoka jakość oraz komfort użytkowania.
Korzyści skali oraz optymalizacja procesów produkcyjnych z uwzględnieniem działań proekologicznych pozwalają nam oferować wyroby najwyższej jakości za rozsądną cenę.


Historia

Spółka PROBET-DASAG powstała w 1983 r. i od tamtej chwili zajmuje się produkcją wyrobów z betonu szlachetnego, kontynuując sięgającą 140 lat tradycję niemieckiej firmy DASAG.
Główna siedziba spółki znajduje się w Żarach w woj. lubuskim. Do 2012 r. działalność produkcyjna przedsiębiorstwa prowadzona była w trzech zakładach zlokalizowanych
w Żarach, w Chorzowie oraz w Olbrachtowie.
Dążąc do rozwoju bazy produkcyjnej oraz poszerzenia asortymentu, spółka podjęła decyzję o wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji terazzo i centralizacji produkcji
w zakupionym w 2010 r. zakładzie w Żaganiu w woj. lubuskim. Realizacja inwestycji, której koszt wyniósł 19 000 000 złotych, była współfinansowana ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Struktura organizacyjna

PROBET-DASAG jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale w 100% polskim. Działalność handlowa na terytorium Niemiec odbywa się za pośrednictwem niemieckiej spółki-córki Dasag Objekt-Vetriebs-GmbH.


Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy wierni polityce równych szans w zakresie zatrudnienia. Oferowane warunki zatrudnienia są niezależne od płci, niepełnosprawności czy też wieku, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania i orientacji seksualnej kandydatów.
W swojej działalności prezentujemy odpowiedzialne podejście do zagadnienia ochrony środowiska. Dzięki podjętym działaniom znacząco zredukowaliśmy zużycie energii oraz poziom hałasu na stanowiskach pracy. Ponadto, w naszych pojazdach stosowane są ekologiczne dodatki paliwowe AdBlue.
Nasze wyroby wytwarzane są przede wszystkim z naturalnych surowców: kamienia naturalnego, piasku, wody i cementu. Dzięki stosowanej technologii filtracji odpady produkcyjne są przetwarzane do postaci wapna, nawozu stosowanego w rolnictwie, natomiast wykorzystywana w procesie produkcji woda technologiczna pracuje w obiegu zamkniętym.

Polityka jakości

Nasza produkcja przebiega zgodnie z wdrożonym 1999 r. i regularnie recertyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.
Wyroby PROBET-DASAG spełniają wymagania norm PN-EN 13748-1:2005 oraz PN-EN 13748-2:2006.
Nasze produkty są objęte systemem zakładowej kontroli produkcji, obejmującym kontrolę jakości dokonywaną przez wewnętrzne laboratorium. Wyroby spełniające kryteria kontroli posiadają Deklarację Zgodności oraz są opatrywane znakiem CE.